EnviWork pripravuje v Rohožníku linku na spracovanie odpadov z elektrozariadení

Spoločnosť EnviWork s.r.o. pripravuje výstavbu zariadenia na Zber a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení v Rohožníku. V prevádzke v priemyselnej časti obce Rohožník (areál byvalého poľnohospodárskeho družstva) má firma záujem zrekonštruovať halu, budovu a zriadiť prevádzku na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Priemyselná hala, v ktorej bude realizovaná navrhovaná činnosť sa nachádza v areály v extraviláne obce Rohožník. Nosnú časť priemyselnej haly tvorí oceľová konštrukcia. Výplne sú realizované z tehál. Podlahy sú realizované z liateho betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti a izolované fóliou odolnou voči agresívnym látkam, nakoľko tu mala byť pôvodne maštal s odkanalizovaním močovky.

Kategórie elektrozariadení, ktoré sa budú v zariadení zbierať podľa prílohy č.3a zákona o odpadoch:

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika

5. Svetelné zdroje

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10. Predajné automaty

Odpad z elektrických a elektronických zariadení určený na spracovanie bude do spracovateľského zariadenia dopravovaný od kolektívnych systémov, zberových spoločností alebo priamo od pôvodcov elektroodpadu.

Zariadenie bude pozostávať zo spracovateľskej haly, skladu elektroodpadov pred spracovaním, skladu náhradných dielov, skladu nebezpečných odpadov a priestoru na spracovanie elektroodpadu zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami CRT - obrazoviek. EnviWork s.r.o predpokladá zamestnať 9 pracovníkov. Náklady na vybudovanie zariadenia by mali dosiahnuť 33 tisíc eur.

Zdroj: odpady-portal.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *