TransWaste

Legalizácia a začlenenie neformálneho sektora zaoberajúceho sa cezhraničným
zberom a prevozom odpadu v regióne strednej Európy.