Služby

Spoločnosť Enviwork, s.r.o. ponúka na základe zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov OZV-ENVIDOM, a.s., podľa § 28 ods. 2 písm. e) zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do výhradného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu. Za tento druh činnosti, obec neplatí. Tieto povinnosti financovania preberá OZV.

Spoločnosť ponúka služby zberu, spracovania elektroodpadu z domácností a zadováženia náležitých dokumentov aj pre Právnické osoby na základe objednávky a vopred zaisteného zmluvného vzťahu.

Odpad z domácnosti sa delí na 10. kategórií:

1.1. Chladiace zariadenia
1.1.1. Veľké chladiarenské spotrebiče
1.1.2. Chladničky
1.1.3. Mrazničky
1.1.4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

1.2. Ostatné
1.2.1. Práčky
1.2.2. Sušičky
1.2.3. Umývačky riadu
1.2.4. Sporáky a rúry na pečenie
1.2.5. Elektrické sporáky
1.2.6. Elektrické varné dosky
1.2.7. Mikrovlnné rúry
1.2.8. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.2.9. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.2.10. Elektrické radiátory
1.2.11. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.2.12. Elektrické ventilátory
1.2.13. Klimatizačné zariadenia
1.2.14. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

2.1. Vysávače
2.2. Čističe kobercov
2.3. Iné spotrebiče na čistenie
2.4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6. Hriankovače
2.7. Fritézy
2.8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9. Elektrické nože
2.10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12. Váhy

3.1. Osobné počítače
3.1.1. Servery
3.1.2. Minipočítače
3.1.3. Osobné počítače vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.4. Laptopy vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.5. Notebooky
3.1.6. Elektronické diáre
3.1.7. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

3.2. Ostatné
3.2.1. Tlačiarne
3.2.2. Kopírovacie zariadenia
3.2.3. Elektrické a elektronické písacie stroje
3.2.4. Vreckové a stolové kalkulačky
3.2.5. Užívateľské terminály a systémy
3.2.6. Faxový prístroj
3.2.7. Telex
3.2.8. Telefónny prístroj
3.2.9. Telefónne automaty
3.2.10. Bezdrôtové telefónne prístroje
3.2.11. Mobilné telefónne prístroje
3.2.12. Záznamníky
3.2.13. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

4.1. Televízne prijímače
4.1.1. Televízne prijímače

4.2. Ostatné
4.2.1. Rozhlasové prijímače
4.2.2. Videokamery
4.2.3. Videorekordéry
4.2.4. Hi-fi zariadenia
4.2.5. Zosilňovače zvuku
4.2.6. Hudobné nástroje
4.2.7. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií

5.1.1. Lineárne žiarivky
5.1.2. Kompaktné žiarivky
5.1.3. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4. Nízkotlakové sodíkové výbojky

5.2. Neobsahujúce ortuť
5.2.1. Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2.2. Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

6.1 Vŕtačky
6.2. Pílky
6.3. Šijacie stroje
6.4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
6.5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

7.1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2. Konzoly na videohry
7.3. Videohry
7.4. Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie a na obdobné účely
7.5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6. Hracie automaty

8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2. Kardiologické prístroje
8.3. Prístroje na dialýzu
8.4. Dýchacie prístroje
8.5. Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6. Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7. Analyzátory
8.8. Mrazničky
8.9. Prístroje na fertilizačné testy
8.10. Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

9.1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2. Tepelné regulátory
9.3. Termostaty
9.4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
9.5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach, napríklad ovládacie panely

10.1. Predajné automaty na teplé nápoje
10.2. Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3. Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4. Automaty na výdaj peňazí
10.5. Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov